Šentjur 1

Jurijevi skavti

Barve zelena, rdeča in bela so barve sv. Jurija, ki je zavetnik naše župnijske cerkve in daje ime našemu mestu: Šentjur. Tako smo si nadeli ime Jurjevi skavti. Zelena simbolizira zmaja (zlo, ki je v nas in v svetu), ki ga je sveti Jurij premagal z vero in ljubeznijo do Boga in ljudi (rdeča barva) in z čistim življenjem (bela barva). Tako naj bi živeli tudi skavti - premagovali naj bi zlo v sebi in v svetu z vero, dobroto, ljubeznijo in čistim, neoporečnim življenjem. Zelena, rdeča in bela so tudi barve zastave našega mesta in občine in so izpričane v šentjurskem grbu že od srednjega veka naprej.

Urška Šket

Delovanje od 1997