Prebold - Polzela 1

Steg zeleno-zlatih kobulic

Osnovna barva je zelena, ki predstavlja Spodnjo Savinjsko dolino, ki je že od nekdaj znana po neskončnih poljih zelenega zlata - hmelja. Čeprav so kmetje dejavnost v zadnjih letih nadomestili z drugimi pridelki, ostaja hmelj pomemben vir prihodka. Črna predstavlja naše poti, ki se v življenju dostikrat križajo. S križem kažemo tudi našo povezanost z Bogom. Levo stran sestavlja še rumena barva, ki predstavlja sonce, kot pomemben dejavnik pri pridelovanju kakovostnega hmelja. Na desni strani je oranžna, ki predstavlja ognjevitost kmetov, ki kljub težkim časom vztrajajo pri ohranjanju dediščine našega koščka Slovenije.

 

V zaprašenih knjigah obstaja še en pomen:

Hmelj za svojo rast in dobro letino potrebuje zemljo, kar simbolizira črna barva. Ko se začne vzpenjati neskončna polja preplavi zelenje. Rumenkasta barva se pojavi na zrelih hmeljskih kobulicah, glavni proizvod iz hmelja pa je pivo, ki ima značilno oranžno barvo.

Valentina, Vedn’zaakcijo lisička

Delovanje od 2007